Bredband i Häljeboda och Håvilsrud

Fiberinformation finns på Facebook samt på Eda kommuns hemsida www.eda.se